Styreleder

Wenche Hagan
Silurveien 16, 0380 Oslo
Tlf. 917 08 119
E-post: whagan@broadpark.no


Styremedlem

Elin Borgen  (Barokkhagens Venner) 
Krusesgt 5a, 0263 Oslo
Tlf 22 55 03 49
E-post frognerparkensvenner@gmail.com

Tove Diesen (medlemsbladet)
Oscarsgate 82, 0256 Oslo
Tlf 917 54 106
E-post: tove.diesen@getmail.no

Wenche Mohr  (arrangementer)
Gyldeløvesgt. 37, 0260 Oslo
Tlf 901 14 259
E-post wenche.mohr@gmail.com

Marius Odland  
Thomas Heftyes gate 64c, 0267 Oslo
Tlf  909 89 868
E-post mariusodland@gmail.com

Yngve Fredheim
Borgenbakken 2, 0370 Oslo
Tlf 22 49 02 55
E-post yngve.fredheim@vikenfiber.no

Leikny Evjen (representatnt for Frognerparkens Idrettslag)
Svalbardveien 6, 0375 Oslo
Tlf 476 10 878
E-post  leikny.evjen@vikenfiber.no

 

Medlemsblad
Styreleder er ansvarlig redaktør

Redaksjon og annonser:
Toven Diesen, 917 54 106 og
foreningssekretær Victoria Dahr, 480 29 286