Styreleder
Marius Odland

Styremedlem
Elin Borgen  (Barokkhagens Venner) 
Ingrid Haasted (medlemsbladet og arrangementer)
Mirella Bodini
Jens Lampe
Signee Thoresen
Camilla Grund

Medlemsblad
Styreleder er ansvarlig redaktør

Redaksjon og annonser:
Ingrid Haasted og
foreningssekretær Victoria Dahr, 480 29 286

Presentasjon av styret

Marius Odland har bodd over 25 år på Frogner og nesten hele livet i Oslo. Han er utdannet innen markedkommunikasjon og medievitenskap, med etterutdanning som Sommelier. Han har jobbet som journalist og forlegger, og er tidligere redaktør av magasinet Vin&Brennevin. Han jobber i dag som vinimportør.

Ingrid Haasted har norsk mor og fransk far. Hun er vokst opp i Liberia og Frankrike men har bodd i Oslo siden 1987. Hun har studert sosialøkonomi og statsvitenskap og er levende opptatt av flora, landskap og friluftsliv. Hun går mye turer i parken med familiehunden Happy.

Mirella Bodini er tilflyttet italiener fra vestlandet, og har hatt parken som nærmeste nabo i snart 25 år.  Utdannet ved UiB med fagene statsvitenskap, fransk og italiensk språk og litteratur. Jobber med presse og kommunikasjon. Har særlig erfaring fra reiseliv og kultur, eiendom, bygg og anlegg, herunder også  kulturminner og kulturlandskap.

Jens Lampe er vokst opp rett ved parken. Han er landskapsarkitekt og har lang erfaring og bred kompetanse med utforming av skoler, barnehager, byrom og gatemiljø. 

Elin Borgen var med og stifte Barokkhagens venner i 2003 og er BV sin representant i styret. Hun er engasjert i Frognerparkens utvikling og gamle historiske hager. Hun er laboratorielege (patolog) ved Oslo Universitetssykehus.

Signee Thoresen er født i Wisconsin i USA i 1947. Hun var i Frognerparken for første gang som turist i 1971 og visste ikke da at hun skulle komme til å flytte til Oslo seks år senere. Signee har vært aktiv i foreningslivet i både USA, Zurich, Amsterdam og Oslo og gleder seg til å ta del i arbeidet til styret i Frognerparkens Venner.

Camilla Grund vokste opp i Nobels gate. Parken var derfor en slags utvidet del av hennes barndomshjem, og et naturlig samlingssted for både voksne og barn i nabolaget. Hun bor fortsatt i nærheten av parken. Hennes utdannelse er sivilmarkedsfører og hun jobber nå som administrerende direktør i INMA, Interesseorganisasjon for digital markedsføring og kommunikasjon.

Victoria Dahr er ikke i styret men ble ansatt som daglig leder i FV i 2002. Hun har bodd ved parken omtrent hele livet og var med på stiftelsesmøtet til foreningen i 1971, bare 7 år gammel, men klar for å kjempe mot planene om motorvei gjennom parken. Hun holder kontakten med medlemmene, fører regnskapet og daglige henvendelser.