Bidrag til Frognerparken

GiverMonumentet GiverMonumentet GiverMonumentet GiverMonumentet GiverMonumentet Helt siden starten har Frognerparken vært avhengig av innsamlede midler for å få realisert utviklingen av parken

I tillegg til å arbeide for å åpne øynene for hos politikere og passe på parken, bidrar Frognerparkens Venner med å skaffe midler til parken gjennom små og store bidrag (sponsing).

Gjennom årenes løp har Frognerparkens Venner mottatt små og store gaver, både fra enkeltpersoner og firmaer, som har bidratt til oppgraderinger av Frognerparken.
Foreningen har totalt skaffet over 35 millioner kroner til parken.

Midlene er blant annet brukt til å få satt opp skulpturer som manglet: Slekten, Triangelskulpturen, Vigelands skulptur av seg selv og bidragsyternes monument.

Gjennom tilskudd, initiativ og engasjement fra Frognerparkens Venner har også besøksenteret ved hovedporten blitt bygget, nye toaletter og kiosk ved hundejordet, Frognerborgen og det årlige juletreet ved hovedinngangen blitt en tradisjon. Det har også blitt laget et fabelaktig rosarium i Triangelparken, plasser oppgraderes, trær plantes og benker utplasseres. Enkeltmedlemmer bidrar ofte direkte i slike prosjekter.

Gaver og bidrag er viktig for at vi skal kunne ta vare på og videreutvikle Frognerparken. Ta derfor gjerne kontakt, dersom du eller din bedrift ønsker å bidra: post@frognerparkensvenner.no

Bidragsyternes monument har plass til flere navn
Inntil 1993, da Bidragsyternes monument ble reist, var det få som kjente til at en rekke private donatorer i sin tid bidro til realiseringen av skulpturene i Vigelandsparken. I årene 1906 til 1938 ble det gitt betydelige beløp fra både privatpersoner og bedrifter.

Det var Vigelands ønske at bidragsyterne skulle få sitt eget monument innenfor hovedinngangen til parken. Kort før sin død tegnet han bidragsyternes monument. Han tegnet nitid inn hver eneste bokstav i naturlig størrelse. Han satte også av plass til fremtidige givere.