Årsberetning 2022 for Frognerparkens Venner

Arrangementer

Tine Faltin holdt turer for voksne og det var to på våren og to på høsten. Dessuten hadde hun tur om Vigelands forhold til trær på treets dag.

Mari Atlanta Lunde har holdt flere turer for barn. 

Frognerparkens Venner var aktive under Frogneruka, et arrangement i regi Bydel Frogner. Lørdag var det arrangement i parken, styret deltok og delte ut vafler og vervet medlemmer.
Foreningen har også vært til stede på markedsdagen i Bogstadveien.

Julegrantenningen ble en flott markering og er foreningens viktigste arrangement. Det er hyggelig og inkluderende for alle aldre. Lysene på juletreet ble tent av Oslos ordfører Marianne Borgen, og det kom ca 600 personer. Skuespiller Henrik Hoff Vaagen var konferansier og Martin Karelius Østensen var julenisse. Skøyen skolekor er trofaste deltakere og bidro med fine julesanger. Mathea Kvalvåg-Andersen sang a cappella “Det lyser i stille grender”. Besim i Kafe Vigeland serverte gratis gløgg og pepperkaker. 

Prosjekter

Foreningen har satt i gang prosjektet med å pusse opp Paviljongen. Dessuten har vi planer for  turer med guide og flere benker.  

  

Barokkhagens Venner

Denne undergruppen av Frognerparkens Venner fungerer som en egen enhet med eget styre.  Praktisk administrasjon utføres av Frognerparkens Venner. De har eget årsmøte og egen årsberetning. Barokkhagens Venner har 111 medlemmer.

Medlemsblad og nyhetsbrev

Vi har sendt ut 2 medlemsblader, både som papirpost og elektronisk post. 

Nyhetsbrev sendes til alle som har registrert sin e-postadresse. Vi bruker Facebook og Instagram aktivt til å informere. Hjemmesiden oppdateres jevnlig.

To typer medlemskap

Ved siste årsskifte var det registrert 1447 medlemmer, hvorav 642 var elektroniske medlemmer. De får medlemsbladet og nyhetsbrevet elektronisk. 805 er papirpostmedlemmer og får bladet og almanakken i posten. 414 av våre papirpostmedlemmer har også registrert sin e-post og får derfor nyhetsbrev og medlemsblad på e-post i tillegg.

Vi har fått 123 nye medlemmer og 100 har sluttet. 391 personer får vårt nyhetsbrev. Du kan få dette på mail selv om du ikke er medlem. Registrer deg ved å sende en mail til post@frognerparkensvenner.no.

Benker, gaver og grasrotandelene

25 personer kjøpte parkbenk i 2022 som ga en omsetning på 196.896,- Vi har betalt for 5 nye benker ved det nye midlertidige Hundejordet. Vi har mottatt kr. 9.156,- i gaver. Vi sender en stor takk til alle som velger oss for Grasrotandelen når de tipper. Det ga oss kr. 34.781,- i inntekt. 

Foreningens bidrag til aktører i parken

Frognerparkens Venner har gitt kr. 25.000,- til andre klasse ved teaterskolen sin oppsetning. Vi har støttet Bymuseet og Vigeland museet med kr. 15.000,- hver til deres juleverksteder. Barokkhagen har fått 15.000,- til sitt skoleprosjekt. 

Bymisjonen holdt juletrefest for ukrainske flyktninger hos Anne på Landet. Frognerparkens Venner støttet dette med kr. 10.000,- som ble brukt til tryllekunstner.

Bymiljøetaten ville lage skøyteis ved siden av Frognerborgen. Dette synes foreningen var en god ide og ga 75.000,- Pengene ble brukt til sprøyting av banen for å lage is, dekke under isen, måking og generelt vedlikehold.

Parkdriften

Agaia har ansvar for stell av parken. Vi har faste møter med representanter for parkforvaltningen i Oslo kommune. Vi formidler videre henvendelser om parkens tilstand, samt både ros og ris.

Det er mange som er glade for at parken er pen, ryddig og har vakre blomster. 

Styret og administrasjon

Styret har 7 medlemmer som deler arbeidsoppgavene mellom seg. Styret har hatt 5 møter i løpet av året, i tillegg foregår mye kontakt via e-post og telefon. Victoria Dahr er daglig leder og tar seg av regnskapet, medlemsregistrering, benker og forefallende arbeid.

Økonomi

Etter avsetning til prosjektfond og Barokkhagens Venner viser regnskapet et overskudd.

Takk

Foreningen takker alle store og små bidragsytere. Uten den enestående interessen som så mange viser for Frognerparken kunne foreningen ikke ha drevet sitt arbeid. 

Fortell dine venner og bekjente om oss, nye medlemmer er velkomne!
Oslo, april 2023
I styret for Frognerparkens Venner


Marius Odland  

StyrelederElin Faye Borgen              Oddvar Walle Jensen                Ingrid Haasted

                                                                                                     

Tom O. Kleppestø              Signée Thoresen                 Camilla Grund